خداوندا

تو همه وما هیچ سخن این است بر ما مپیچ.

 

سر خود بالا کن، به بلندا بنگر.

به بلندای عظیم، به افق های پر از نور امید

و خودت خواهی دید و خودت خواهی یافت خانه ی دوست کجاست...

خانه دوست در آن عرش خداست

خانه ی دوست در آن قلب پر از نور خداست

و فقط دوست، خداست.

 

نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : nightSelect.com