خداوندا

تو همه وما هیچ سخن این است بر ما مپیچ.

پس کجاست

چند بار

خرت وپر ت های کیف باد کرده را

 زیرو رو کنم

پوشه مدارک اداری وگزارش اضافه کار وکسر کار

کارت های اعتبار

کارت های دعوت عروسی وعزا

قبض های اب وبرق وغیره وکذا

برگه حقوق وبیمه  وجریمه و ومساعده

رو نوشت بخشنامه های طبق قاعده

نامه های رسمی وتعارفی

نامه های مستقیم ومحرمانه معرفی

برگه رسید قسط های وام

قسط های تا همیشه ناتمام ...

پس کجاست

چند بار

جیب های پاره پوره را

پشت ورو کنم :

چند تا بلیط تا شده

چند اسکناس کهنه ومچاله

چند سکه سیاه

صورت خرید خواروبار

صورت خرید جنس های خانگی ...

پس کجاست

یاداشت های درد جاودانگی

قیصر امین پور

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ توسط نرسیس نظرات () |

Design By : nightSelect.com