خداوندا

تو همه وما هیچ سخن این است بر ما مپیچ.

Hosted by FreeImageHosting.net Free Image Hosting Service

اِلـهی عَظُمَ الْبَلاءُ، خدایا بلاء عظیم گشته

وَبَرِحَ الْخَفاءُ، درون آشکار شد

وَانْکَشَفَ الْغِطاءُ، پرده از کارها برداشته شد

وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، امیدها قطع شد

وَضاقَتِ الاَْرْضُ، زمین تنگ شد

وَمُنِعَتِ السَّماءُ، و از ریزش رحمت آسمان جلوگیرى شد

واَنْتَ الْمُسْتَعانُ، یاور و شکوه بسوى توست

وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکی، و تویى اعتماد

 

وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ والرَّخاءِ، تکیه ما، چه در سختى و چه در آسانى بر تو است

 

 

 

 

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٧ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ توسط نرسیس نظرات () |

Design By : nightSelect.com