یادداشتهای گم شده

پس کجاست

چند بار

خرت وپر ت های کیف باد کرده را

 زیرو رو کنم

پوشه مدارک اداری وگزارش اضافه کار وکسر کار

کارت های اعتبار

کارت های دعوت عروسی وعزا

قبض های اب وبرق وغیره وکذا

برگه حقوق وبیمه  وجریمه و ومساعده

رو نوشت بخشنامه های طبق قاعده

نامه های رسمی وتعارفی

نامه های مستقیم ومحرمانه معرفی

برگه رسید قسط های وام

قسط های تا همیشه ناتمام ...

پس کجاست

چند بار

جیب های پاره پوره را

پشت ورو کنم :

چند تا بلیط تا شده

چند اسکناس کهنه ومچاله

چند سکه سیاه

صورت خرید خواروبار

صورت خرید جنس های خانگی ...

پس کجاست

یاداشت های درد جاودانگی

قیصر امین پور

/ 6 نظر / 7 بازدید
هومن

بعضی یادداشت ها فقط درون انسان است و جایش هم همان جاست به گمانم.

ابراهیم

می تواند در همین ها باشد و میتواند در هیچ کدام...

رهگذر

سلام دوست عزیز ممنون از اینکه به من سر زدید اشعارتون زیباست موفق باشید

قرار شبانه

نمک روی زخم است در این روزهای بی قیصر از قیصر نوشتن

ناصر

هر روز می گذرد و هر روز این غم سنگین را با خود به این سو و آن سو می کشیم، و در این روزگار که موج بیداری از همه سو جانب تاریکی می تازد، چه زیباست قطره ای بود و بی درنگ خود را به سیل خروشان بیداران رساند و ما قطره هایی هستیم که می خواهیم به آن دریای مواج خود را برسانیم. التماس دعا