مرگ گاهی ریحان می چیند

باید امشب بروم

من که از باز ترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم

حرفی از جنس زمان نشنیدم

هیچ چشمی  عاشقانه به زمین خیره نبود

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد

هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت

باید امشب بروم

باید امشب چمدانی را

که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بر دارم

وبه سمتی بروم

که درختان حماسی پیداست

رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند

 

 سهراب

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
فصل خدا

چون عهده نمی شود کسی فردا را حـالی خوش دار اين دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ما بـسيار بـــگردد و نــيـابد ما را

سیاووووووووووووووووش

سلام خوبی نرسیس خانم به به شما دوباره نوشتین خوشحالم ولی ای شعرت بوی غریبی میداد نکنه خدای نکرده اتفاقی افتاده باشه ؟ که امیدوارم خیر باشه با داشتن بهترین ارزوها برای شما موفق باشین[لبخند]