الهی

 

 

 

 

توفیقم ده پیش از طلب همدردی همدردی کنم .

پیش از انکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم .

پیش از انکه دوستم بدارند دوست بدارم .

زیرا در عطا کردن است که می ستانیم .

در بخشیدن است که بخشنده می شویم .

ودر مردن است که حیات ابدی می یابیم .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید