ولایه علی بن ابیطالب حصنی

 

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی

خداوند امر و خداوند نهی

 

که من شهر علمم ، علی ام دراست

درست این سخن ، گفت پیغمبر است

 

اگر خلد خواهی ، به دیگر سرای

به نزد نبی و وصی گیر جای

 

منم بنده اهل بیت نبی

ستاینده خاک پای وصی

 

گرت زین بد آید، گناه من است؟

چنین دان و این ، رسم راه من است

 

بر این زادم و، هم براین بگذرم

یقین دان که خاک ره حیدرم

  حکیم فردوسی طوسی

/ 7 نظر / 7 بازدید
فصل خدا

سلام ... عيد سعيد غديرخم بر شما خجسته باد ...

فصل خدا

در اسمان فرشتگان جشن میگیرند در زمین مسلمانان ای خدا این علی کیست؟ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

اشکان

خاله ای بی ادبی شد..شما زودتر اومدی[خجالت] خب حالا[قلب] ولی خاله ای هوارتا دوست دارم[بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ]

قطره

سلام بر عزیز دل نرسیس گل..... عید شما هم مبارگ خانومی.....[گل][لبخند]

سمیرا منفرد

سلام ممنونم که به نوشته های من سر زدید موفق باشید