پروردگارمن ...

خداوندا مرا همین بس که تو را بنده باشم .

مرا همین سرافرازی بس که تو پروردگار من باشی.

تو انچنانی که من دوست دارم .

مرا نیز انچنان کن که تو دوست داری .

/ 0 نظر / 8 بازدید