خداوندا

تو همه وما هیچ سخن این است بر ما مپیچ.

اِلـهی عَظُمَ الْبَلاءُ

اِلـهی عَظُمَ الْبَلاءُ،خدایا بلاء عظیم گشته وَبَرِحَ الْخَفاءُ،درون آشکار شد وَانْکَشَفَ الْغِطاءُ،پرده از کارها برداشته شد وَانْقَطَعَالرَّجاءُ، امیدها قطع شد وَضاقَتِ الاَْرْضُ،زمین تنگ شد وَمُنِعَتِ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید
شهریور 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
1 پست